dok. 0
suma 0,00 zł
dok. 0
suma 0,00 zł
W chwili obecnej przeprowadzamy modernizacje oraz testy systemu. Zapraszamy niebawem. www.BazaDokumentów.pl

Najczęciej pobierane

Czy, kiedy i jak złożyć zeznanie - złożenie zeznania - PITy roczne 2017

Problemem może być nie tylko wypełnienie deklaracji podatkowej i wpisanie w nią odpowiednich danych. Także wybór właściwej deklaracji czy decyzja o prawidłowej metodzie złożenia zeznania może powodować spore komplikacje. Zeznanie roczne złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnik nie uzyskał ani złotówki przychodu – deklaracji nie składa.

Czytaj więcej
 

Postępowanie przed sądem. Oddalenie powództwa a odrzucenie pozwu.

Pomimo tego, iż dla laika oddalenie powództwa i odrzucenie pozwu może wydawać się tą samą sytuacją procesową, to w procedurze cywilnej są to dwa różne pojęcia. Najkrócej różnicę można przedstawić w ten sposób, iż sąd oddala powództwo po merytorycznym zbadaniu sprawy a odrzuca pozew z powodów formalnych. Warto jednak przyjrzeć się obu sytuacjom bliżej. Jak już wcześniej podano sąd oddala powództwo (względnie apelację) po jego merytorycznym rozpoznaniu. Jeżeli w toku sprawy nabierze on przekonania, iż powództwo jest bezzasadne i nie zasługuje na uwzględnienie orzeknie o jego oddaleniu. Należy, więc zaznaczyć, iż oddalenie pozwu następuje z przyczyn materialnoprawnych.

Czytaj więcej
 

Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z  obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym  odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy  udzielaniu urlopu jeden dzień odpowiada 8 godzinom pracy. Udzielenie urlopu w dniu  pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

 

Czytaj więcej